Shopping Cart

Ergonomi på arbetsplatsen

De flesta av oss har nog hört ordet ergonomi. Det blir allt vanligare med begrepp som ergonomisk arbetsställning och ergonomisk kontorsutrustning. Vad är ergonomi egentligen och varför är det så viktigt?

 

Vad är ergonomi?

Ergonomi handlar om hur våra arbetsredskap och vår arbetsmiljö påverkar oss. Vi kan även tala om ergonomi för vardagssysslor. Att sträva efter god ergonomi innebär att utgå från hur vår kropp fungerar och anpassa våra möbler och redskap efter den – inte tvärtom.

Vad betyder själva ordet ”ergonomi”? Ordet ergonomi kommer från grekiskans ergo som betyder arbete och nomo som betyder lag. I översättning blir det läran om hur arbetsmiljö och arbetsredskap påverkar oss människor.

Ergonomins historia

Idén om ergonomi och ergonomiska arbetsplatser började dyka upp på 1960-talet. Lokförare och piloter klagade över att de fick besvär av den sittställning eller arbetsställning som de tillbringade en stor del av dagen i. Forskare började då undersöka vad man kunde göra för att förbättra ergonomin.

Trenden fortsatte under 1970-talet då varvsindustrin började se över hur man kunde förbättra ergonomin i fartygshytterna. Senare, under 1990-talet, blev intresset för ergonomi ännu större i och med att allt fler började arbeta med datorer i kontorsmiljö. Det visade sig nämligen att datorarbete ledde till mer stillasittande i en och samma sittposition än då man använde skrivmaskin på kontoret.

Varför är ergonomi viktigt?

Ergonomi är viktigt av flera skäl. Vår hälsa är det främsta skälet. På grund av dålig ergonomi uppstår diverse belastningsskador. Dålig ergonomi är förmodligen västvärldens främsta arbetsmiljöproblem.

Enbart i Sverige är det runt 1,5 miljoner människor som rapporteras ha påfrestande arbetsställningar varje dag. Så mycket som en fjärdedel av dessa anger att de upplever besvär av sitt arbete. Enligt arbetsmiljöupplysningen anmäls runt 14 000 nya fall av belastningsskador varje år i Sverige.

Man har funnit tydliga samband mellan arbetsmiljön och värk. De vanligaste anledningarna till att vi får värk i kroppen på grund av arbetsmiljön är:

 • Obekväma arbetsställningar
 • Upprepade rörelser
 • Tunga lyft
 • Stress och högt arbetstempo
Skador och konsekvenser av dålig ergonomi

Tyvärr är det allt för många som drabbas av skador för att de arbetar med dålig ergonomi. Några av de vanligaste symptomen eller konsekvenserna är:

 • Ont i ryggen, ryggskott
 • Spänningar i nacken, nackspärr
 • Huvudvärk, spänningshuvudvärk
 • Musarm, ont i handled och armbåge
 • Ont i axlarna
 • Ont i skuldrorna
 • Trötthet och utmattning

Ergonomi på arbetsplatsen är extra viktigt

Det är först och främst viktigt med en ergonomisk arbetsplats för att medarbetarna ska må bra. Det gynnar inte bara dem själva utan påverkar hela arbetsplatsen positivt.

God ergonomi på arbetsplatsen ger flera fördelar även för arbetsgivaren:

 • Besparingar: Friska medarbetare innebär besparingar i form av färre sjukskrivningar. Det kostar pengar att ha sjukskriven personal. Därför är det ofta lönsamt att betala lite extra för att få bättre och mer ergonomiska kontorsmöbler. Det kommer att leda till färre belastningsskador.
 • Produktivitet: När personalen kan arbeta på ett ergonomiskt sätt brukar även produktiviteten öka. Det beror inte bara på att de får en bekvämare arbetsställning. Förenklade arbetsflöden och smarta funktioner gör att arbetet blir mer effektivt.
 • Engagemang: När arbetsplatsen satsar på bättre ergonomi för sina anställda leder det ofta till en ökad arbetsvilja och engagemang bland medarbetarna.
Ett långsiktigt arbetsmiljöarbete

Ergonomi på arbetsplatsen är ett långsiktigt arbete som kräver engagemang från både arbetsgivare och personal.

För att det ska gå att få till en god ergonomi på arbetsplatsen krävs följande:

 • Allmän kunskap om belastningsbesvär och hur man kan förebygga dem.
 • Kunskap bland de anställda om ergonomi, teknisk utrustning och hjälpmedel. Personalen behöver få god introduktion i arbetsteknik och hur man kan arbeta på ett ergonomiskt sätt.
 • Meningsfulla instruktioner om hur personalen kan använda den ergonomiska utrustningen. Ifall instruktionerna inte är meningsfulla finns en risk att utrustning som är till för att förbättra ergonomin inte används.
 • Tidig rapportering om eventuella problem. Personal som upplever att de får problem med sin arbetsställning bör rapportera i tid så att besvären inte hinner utvecklas till en belastningsskada.
Krav enligt arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren anpassar arbetsplatsen för att förebygga olycksfall och ohälsa. Utgångspunkten är att arbetet ska utformas efter människan, inte tvärtom. Även om det är arbetsgivaren som ska leda arbetet förväntas arbetsgivare och anställda att samarbeta för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt.

I sällsynta fall då arbetsgivaren, med avsikt eller på grund av oaktsamhet, slarvar med arbetsmiljön så att någon skadas kan det handla om arbetsmiljöbrott.

Bättre ergonomi – så gör du

Det är relativt lätt att förbättra ergonomin – oavsett om det handlar om ergonomi i hemmet, på kontoret eller på en annan typ av arbetsplats.

Idag finns gott om kunskap om vilka lösningar som är effektiva. Det finns också ett mycket gott utbud av ergonomisk utrustning för alla möjliga situationer.

Det finns i huvudsak två saker som avgör vad du kan eller bör göra för att förbättra ergonomin:

 • Användarens behov: Utgångspunkten i alla ergonomiska anpassningar är människan. Vi människor är som bekant mycket olika. På en arbetsplats kan det finnas en stor variation i längd, vikt och kroppsbyggnad. Dessutom har människor olika vanor och rutiner. Vi måste därför utgå från den som ska ha nytta av en bättre ergonomi.
 • Miljö: Dessutom skiljer sig behoven åt mellan olika miljöer. Dina ergonomiska behov i hemmet skiljer sig från hur det ser ut på din arbetsplats. Behoven varierar också mellan olika arbetsplatser. Kraven på ergonomiska lösningar kommer att vara olika beroende på om det till exempel är ett kontor, ett sjukhus, en bilverkstad eller ett fartyg.

Ergonomin på kontoret och andra arbetsplatser är särskilt viktig eftersom det är en plats där vi tillbringar en mycket stor del av dagen. Risken för belastningsskador ökar ju längre vi utför en viss rörelse eller sitter i en viss sittposition. Av den anledningen brukar det vara prioritet att se över ergonomin på arbetsplatsen.

Med det sagt är även ergonomi i hemmet, eller ergonomi i vardagen som det också kallas, något som du ska ta på allvar. Det är trots allt inte alls ovanligt att drabbas av ryggskott, nackspärr eller andra åkommor på fritiden.

Låt oss titta på hur du kan förbättra din ergonomi. Vi börjar med arbetsplatsen:

Hur förbättrar man ergonomin på arbetsplatsen?

Ett bra första steg för att förbättra ergonomin på arbetsplatsen är att anlita en ergonom. Det är vanligt att ergonomer är specialutbildade arbetsterapeuter eller sjukgymnaster. De vet hur kroppen fungerar och vilka särskilda behov det finns på en arbetsplats och i kontorsmiljö.

Om du är anställd gör du gott i att upplysa din chef om att det finns ett behov att se över ergonomin. Många arbetsplatser väljer då att bjuda in en ergonom som undersöker vilken arbetsställning de anställda har. Ergonomen noterar hur de anställda sitter eller står och arbetar, vilka hjälpmedel de använder, hur kontorsmöblerna ser ut, vilken utrustning som finns och hur belysningen är.

Det spelar ingen roll om det handlar om kontorsarbete, arbete i kassa eller ett arbete inom industrin och så vidare. Ergonomen har genom sin utbildning tillräckligt med kunskap för att ge råd oavsett typ av arbetsmiljö.

Ergonomen ger efter sitt besök konkreta tips på hur ergonomin kan förbättras på arbetsplatsen. Målet med råden är alltid att kunna förbättra arbetsmiljön så mycket som möjligt och minimera risken för arbetsskador och belastningsskador.

LÄS MER: Så minskar du skaderisken vid långvarigt arbete vid datorn

Arbetsplatsen kan få en bättre ergonomi på flera sätt:

 • Ergonomisk kontorsutrustning och ergonomiska hjälpmedel
 • Omorganisera arbetet
 • Variera arbetsuppgifter och belastningen
 • Möjlighet till vila och återhämtning
 • Undvika allt för mycket stress
Hur förbättrar man vardagsergonomin?

Det är även viktigt att se till så att du har en god ergonomi i din vardag. Denna typ av ergonomi är kanske inte lika påtaglig som ergonomi på kontoret eller andra arbetsplatser, men den är likväl mycket viktig.

Här är några tips på bättre ergonomi i hemmet och i vardagen:

 • Arbete med laptop i soffan: Det kan vara påfrestande för nacke, rygg och axlar att jobba med laptop i soffan. Ändå är det många som gör just det. Om du absolut vill sitta i soffan och använda laptoppen kan du med fördel ha en kudde i svanken. Det ger ett bättre stöd åt ryggen. Lägg en annan kudde under datorn så att den kommer upp lite i höjd. Då spänner du inte nacken för mycket. Se till att du har stöd under armarna också så att du inte blir trött i axlarna.
 • Bära matkassar ergonomiskt: Det är inte ovanligt att få ryggskott när man lyfter i eller ur matkassar i bilen. Genom att göra en kort paus på kanten av bakluckan minskar du risken att belasta ryggen fel. Ta gärna stöd av ena foten eller knät mot kanten så att du inte belastar ryggen för tungt!
 • Undvik att böja dig ner: Det finns många lägen då du behöver närma dig golvnivå. Lek med barn, arbete i blomsterrabatten eller då du skurar badkaret är några exempel. Istället för att böja dig kan du med fördel huka dig ner eller ställa dig på knä. På så vis belastar du inte ryggen onödigt mycket.
 • Håll ryggen rak: Undvik att böja på ryggen i onaturliga rörelser i hemmet. När du dammsuger eller skottar snö är det lätt att ta i och belasta ryggen på ett ofördelaktigt sätt. Se till att du har arbetsredskap med långt skaft för att underlätta arbetet. Du kan även använda utfallsteknik genom att ta ett steg fram och böja på knäna samtidigt som du håller ryggen rak.

Undvik belastningsskador med god ergonomi – 5 exempel

Det finns flera enkla tips på hur du kan undvika belastningsskador, överansträngning och ömma muskler och leder. Genom att tänka på ergonomin kan du skona din hälsa och må bättre.

1. Arbete vid datorn

Antalet belastningsskador har ökat i takt med att allt fler jobbar vid datorn. Datorer används i många miljöer, inte bara på kontor.

Dessutom är det många som använder datorn hemma och på fritiden utöver allt stillasittande på jobbet. De flesta har inte alls lika ergonomisk utrustning hemma som på jobbet.

Sitt rätt – Stolens roll för ergonomin

Ställ in kontorsstolen så att dina fötter når ner i golvet. Det gör att du får gott stöd i dina ben och lår. Sätt dig så att nästan hela benet får stöd av stolens sits. Det är bra om det finns ett utrymme mellan knävecket och sitsen. Du har nämligen ytliga blodkärl och nerver i det området. Om du sitter för långt in på sitsen kan dessa komma i kläm och du kan få svullna fötter och underben som konsekvens.

LÄS MER: Bästa kontorsstolarna som vi rekommenderar

Behåll svanken genom att vinkla sitsen lätt framåt. Då är det också lättare att hålla nacken rätt. Om din arbetsstol inte kan vinklas framåt kan du köpa en kudde av skumgummi som ser ut som en kil.

Ställ in ryggstödet så att du får stöd i svanken. Har du inte en kontorsstol där det går att ställa in svankstödet kan du istället använda en liten kudde i svanken. Det finns även särskilda svankkuddar att köpa.

En kontorsstol med nackstöd är bra ifall du vill kunna luta dig tillbaks och avlasta ryggen ibland, till exempel när du talar i telefon.

Armstöd kan vara praktiska men de är inte en nödvändighet. Ifall du köper en kontorsstol med armstöd ska de gå att ställa in i höjdled och gärna även i sidled. Ställ in armstöden så att de är ganska nära kroppen. De ska vara strax under armbågarna när du är avslappnad i skuldrorna. Ifall du inte kan komma tillräckligt nära skrivbordet på grund av armstöden är det bättre att ta bort dem.

Köp en kontorsstol med mjuka hjul ifall underlaget är hårt. Om du har matta på kontoret bör du ha en kontorsstol med lite hårdare hjul.

Använd ett ergonomiskt arbetsbord

Skrivbordet är avgörande för hur ergonomisk arbetsplatsen är. Eftersom du ställer in kontorsstolen så att dina ben avlastas behöver du kunna ställa in skrivbordet så att det passar din sittposition.

När skrivbordet har rätt höjd kan du sitta så att axlar och skuldror är avslappnade. Är skrivbordet för lågt gör det att du lutar dig framåt vilket anstränger skuldror och nacke. Ifall ditt skrivbord är för högt kan istället axlarna bli överansträngda.

Allra bäst är det att ha ett skrivbord som går att höja och sänka. Då kan du växla höjd under dagen. Det måste i sådana fall vara lätt att höja och sänka skrivbordet. Annars blir det troligtvis inte av att du växlar höjd.

Ifall du inte har tillgång till ett höj- och sänkbart skrivbord kan du skapa variation genom att använda en hylla, till exempel för att placera din bärbara dator på och stå och jobba en stund. Om du har en fåtölj kan du med fördel sätta dig i den om du behöver läsa igenom några papper. Variation är bra.

Du kan använda skrivbordet för att avlasta armarna men se till så att du inte lägger någon tyngd på armarna. Då finns det risk att du sjunker ihop istället vilket blir påfrestande för ryggen.

Ställ in rätt höjd på bildskärmen

Du bör placera din bildskärm så att den övre kanten är ungefär i nivå med dina ögon. En för högt eller lågt placerad bildskärm kan ge besvär med nacken och skuldrorna.

När bildskärmen är i nivå med ögonen kommer du att rikta blicken svagt nedåt större delen av tiden. Det är bra eftersom det gör att ögonlocken kommer att täcka en stor del av ögonen, vilket minskar risken för torra ögon.

Din bildskärm bör vara på ungefär en armslängds avstånd. Ifall du har svårt att se texten på skärmen kan du behöva genomgå en synundersökning. Påkalla i så fall din arbetsgivares uppmärksamhet. Om du jobbar mer än en timme om dagen framför bildskärm är din arbetsgivare skyldig att ordna med synundersökning.

Belysning

Rätt belysning på arbetsplatsen är viktig för att du inte ska bli ansträngd i ögonen och få huvudvärk. Fel belysning kan även leda till annan värk i kroppen ifall du hela tiden måste anpassa din sittposition för att se bra.

Du kan med fördel sitta en bit in i arbetsrummet så att ljus från fönstret inte stör ditt arbete framför datorskärmen. Ordna så att du inte får reflexer i bildskärmen eller motljus. 

Skaffa en skrivbordslampa som du kan ställa in så att den inte lyser på skärmen men ger gott om ljus när du ska skriva för hand eller läsa. Är du högerhänt är det bäst att ha belysningen från vänster sida. Vänsterhänta placerar således helst skrivbordslampan på höger sida.

LÄS MER: Ljus och belysning på arbetsplatsen 

                Se våra skrivbordslampor

Välj ett pekdon som du trivs med

För de flesta går en stor del av tiden vid datorn åt till att använda ett pekdon för att styra markören på skärmen. De vanligaste pekdonen är mus och styrplatta.

Om du använder mus bör du hålla den nära tangentbordet och se till att du slipper vrida armen utåt när du använder den. Du bör även försöka hålla handleden rak. Undvik att vinkla handleden mot lillfingret.

Det finns ergonomiska möss och andra former av ergonomiska pekdon, till exempel rullmus, OysterMouse och penna.

Ett tips är att använda kortkommandon istället för pekdon så mycket som möjligt. Det finns många rutinmässiga uppgifter som du lätt löser med ett kortkommando, till exempel för att växla mellan öppna program, spara dokument eller stänga ett programfönster eller dokument.

2. Lyft rätt

Oavsett om du har ett arbete där du gör tunga lyft eller om du ska lyfta något tungt på fritiden behöver du göra det på rätt sätt. Ryggen är känslig och du kan lätt skada den genom att lyfta på fel sätt.

Försök att hålla ryggen rak när du lyfter. När du står framför det som ska lyftas får du gärna stå lite bredbent. Gör själva lyftet med benen och höfterna. Undvik att vrida kroppen när du lyfter! På samma sätt ställer du ner ditt föremål genom att böja på knäna och höfterna, inte ryggen.

Om du i ditt arbete flyttar tung last kan du med fördel skjuta dem framför dig istället för att dra den. Använd bägge händerna om du ska lyfta något och börja med en mjuk rörelse. Går det att hålla ett lugnt tempo minskar det risken att du överanstränger leder och muskler. Tänk på att använda hjälpmedel för kollin som väger mer än 25 kilo!

3. Ergonomisk bilkörning

Det är lätt att bli trött i rygg och svank vid långa bilresor. På många bilar går det att ställa in sätet så att du får en ergonomisk körställning. Det viktigaste är att du får stöd i svanken. Därför är det bra att ha en bil med inställbart svankstöd i förarsätet. Vissa svankstöd går även att ställa in i höjdled så att den passar just din längd.

Ifall det går att ställa in vinkeln på bilsätet kan du ställa in det så att det lutar svagt framåt. Det gör att du får lättare att hålla svanken. Dessutom är det fördelaktigt för nacken.

Det är lätt att lockas till att luta sig framåt och ta stöd av ratten när man känner sig trött. Gör inte det! Det påfrestar nämligen på nacke och ryggmuskulatur. Då är det mycket bättre att stanna bilen och ta en kort paus. Samma sak gäller om du kör lastbil.

Ifall du kör lastbil bör du även tänka på hur du tar dig ur fordonet. Undvik att slunga dig ut ur hytten. Det är mycket bättre att kliva ur baklänges och använda fotstöden.

4. Ergonomiskt arbete i butik

Att arbeta i butik kan ta hårt på kroppen. Monotont arbete varvat med tunga lyft beskriver denna arbetsmiljö ganska väl. Det bästa är om de anställda kan rotera arbetsuppgifterna för att skapa variation i arbetet.

Om du sitter i kassa bör du ställa in din arbetsstol så att den passar dina kroppsmått. Det är även bra att stå och jobba ibland. Genom att stå kan du lättare få rätt vinkel mot de ankommande varorna. Använd alltid rullbandet och sträck dig inte efter varorna! Det är bättre att vända på hela kroppen istället för att vrida på armarna för att scanna av varorna.

Ifall du har ett arbete där du står en stor del av dagen kan det vara värt att köpa ett par ergonomiska skor som ger extra gott stöd åt hålfoten. Det gör att du inte blir lika trött i ryggen och benen. Vissa upplever även att det är lättare att jobba om man byter skor en gång under arbetspasset.

5. Använd kroppen rätt

Ergonomi handlar om att utgå från hur kroppen fungerar och anpassa arbetet efter den. Det betyder inte att kroppen måste vara oföränderlig. Våra kroppar är byggda för rörelse och ansträngning. Vi mår bra av att röra på oss, motionera och träna våra muskler. Genom att göra det minskar du risken för belastningsskador och överansträngning.

Även om du använder ergonomisk kontorsutrustning eller andra ergonomiska produkter bör du tänka på att ta en paus ibland. Sträck på benen, promenera en sväng, rör på axlar och armar.

På fritiden kan du med fördel träna, motionera eller utöva en sport. Det stärker muskulaturen i kroppen och du minskar risken att råka ut för belastningsskador.