Shopping Cart

Ljus och belysning

 

Rätt ljus på din arbetsplats

Eftersom vår syn står för 80% av alla intryck är det lätt att förstå vikten av rätt belysning och att den har en mycket större inverkan på vår arbetsmiljö, hälsa och effektivitet än de flesta av oss tror. Hur bra vi presterar, trivs och hur vi upplever arbetsmiljön är tre viktiga samspelsfaktorer som är beroende av den arbetsplatsbelysning vi har.


Bra ljus
 • är anpassat till dina förutsättningar och arbetsuppgifter
 • förstärker din upplevelse av rummet
 • sparar på våra gemensamma resurser

När vi slipper irriterande reflexer och upplever mjukare luminansövergångar mellan olika ytor i ett rum ökar vår känsla av välbefinnande. Belysningslösningar med mjukt ljus kan i själva verket reducera stress och andra hälsorelaterade problem, och därmed också minska sjukfrånvaron. Detta uppnås genom belysning som erbjuder en balanserad ljusfördelning. Förutom en effektiv belysning av golv och andra horisontella ytor, sprider sådana armaturer ljus till tak och även väggar, genom att sända en större andel av ljuset till vertikala ytor. På så sätt skapas mjukare kontraster och vår känsla av välbefinnande ökar.

””
Belysning från Glamox Luxo


Olika typer av belysningslösningar för olika behov

Förutom god allmänbelysning och möjlighet till dagsljus är den personliga skrivbordslampan en viktig del i att uppnå en god arbetsmiljö. Denna justerbara arbetslampa (platsbelysning) riktas mot dokument och liknande för extra belysning – t.ex. vid läsning. Lampan skall dessutom vara bländfri (AFS 1998:5 3§). Tänk på att behovet av ljus ökar dramatiskt med åldern (vid 60 år behöver du 5–6 ggr så mycket ljus som vid 20), vilket spelar en stor roll vid det individuella valet av skrivbordslampa. Sonos modeller av skrivbordslampor finns med asymmetriskt eller symmetriskt ljus och uppfyller lagstadgade krav*.

Idag är bildskärmsarbete en integrerad del i arbetslivet för de flesta människor. Styrningen av musmarkören är en form av precisionsarbete som ställer stora krav på synförhållanden och belysning. Det innebär t.ex. att i en arbetslokal där det måste finnas fönster, för att få in dagsljus och så att man kan se ut (AFS 2009:02 11§), ska dessa samtidigt vara försedda med persienner eller dylikt för att kunna avskärma starkt dagsljus vid bildskärmsarbete (AFS 1998:5 3§). Bildskärmen ger ett förhållandevis svagt ljus och man ska därför undvika starka ljuskällor i synfältet. För att också undvika reflexer eller bländning från omgivande miljö placeras bildskärmen helst vinkelrätt mot fönsterväggen – alltså inte direkt rakt mot eller från ett fönster.

Allmänbelysningen, vanligtvis takarmaturer, får inte heller blända eller ge reflexer i bildskärmen. Takbelysningen ska också vara flimmerfri (AFS 2009:02 16 §) och bör helst ge uppåt- och nedåtriktat ljus (s.k. indirekt belysning). Denna typ ger en jämnare ljusfördelning i rummet utan skarpa skuggor eller kontraster. Det gör det också mindre känsligt var armaturerna placeras i rummet. Flimmer kan elimineras vid lysrörsarmaturer med hjälp av så kallade högfrekvensdon.

Takbelysning placeras bäst strax ovan, framför eller vid sidorna av den som arbetar vid bildskärmen. Om arbetsbordet flyttas är det oftast nödvändigt att även flytta takarmaturen. Armaturer fästa på ett system med skenor i taket är då att föredra.

””

Belysning från Glamox Luxo

Rätt synergonomi överallt

Rätt synergonomi handlar dock inte bara om den enskildes arbetsplatsbelysning utan berör alla typer av gemensamma utrymmen på en arbetsplats eller i offentliga rum – t.ex. entréer och foajéer, kontorskorridorer och cirkulationsområden, öppna kontorslandskap, videokonferensrum, mötes- och konferensrum, kontorsrum, klassrum, väntrum, trapphus etc.

Varje utrymme kräver sin specifika lösning till belysning utifrån syfte och användningsområde, vilket i sin tur styr val och placering av armaturer. Det kan t.ex. gälla vilken ljusnivå som är lämplig (vid sittgrupper och kommunikationszoner bör högre belysningsnivåer beaktas, liksom cylindrisk belysningsstyrka och ljusets modelleringseffekt). Finns det möteszoner i ett cirkulationsområde eller takhöjd som ska framhävas? Ska belysningen vara direkt/indirekt och horisontell/vertikal? Ska miljön vara bländfri? Accentuera konstverk? Behovet av ljus för visuell kommunikation? Etc.

Sono hjälper dig att få svar på dessa och liknande frågor, föreslår lämpliga lösningar och levererar samt installerar i samarbete med våra belysningsexperter.

 

Testa ditt arbetsljus

 • Sitt i stolen och titta runt. Bländar något dig? Det kan vara solljuset från fönstret eller reflektioner från andra ljuskällor i närheten.
 • Skugga ögonen med handen, eller sätt på en keps. Upplever du någon skillnad? Om skärmen ger dig en behaglig känsla, är du troligtvis att utsatt för direkt eller indirekt bländning från ljuskällor ovanifrån.
 • Placera en spegel eller ett blankt ark framför eller på ytan du tittar på mest. Leta efter reflektioner på din egen arbetsplats. Om du ser några ljuskällor i spegeln, riskerar du att utsättas för reflektioner.

Konsekvenserna av belysning som ger reflexer och bländning:
 • Vår kropp kompenserar för dåligt ljus och problem att se
 • Vi antar en dålig hållning för att se bra
 • Vi får ont i ögonen, huvudvärk och påfrestningar i nacke, axlar och rygg

Dåligt ljus kan orsaka
 • Ögonproblem gruskänsla, klåda, torrhetskänsla, sveda, ljuskänslighet
 • Muskelproblem främst i nacke, skuldror och axlar
 • Huvudvärk och andra psykosociala effekter
 • Trötthet och stress 
””
Asymmetrisk ljus

Skrivbordslampor med asymmetriskt ljus fördelar ljuset jämnt över arbetsytan. De förhindrar reflektion och besvärar inte kollegor bredvid.

””
Symmetriskt ljus

Skrivbordslampor med symmetriskt ljus ger mer ljus på ytan av ett mindre avgränsat område. De är särskilt bra för utförande av visuella uppgifter med låg kontrast och liten storlek.

*Lagstadgade krav

Krav för god arbetsplats-belysning fastställs i den internationella standarden från 2011 för arbetsplatsbelysning inomhus, EN 12464-1. Den grundläggande filosofin bakom de nya kraven i normen är en önskan om att förbättra ergonomin på människors arbetsplatser genom att öka belysningen på väggar och tak och förbättra förhållandena för visuell kommunikation.

Mer ljus på väggar och tak ökar trivseln och förbättrar orienteringsförmågan i arbetsmiljön. Nyligen genomförda studier har också visat att ökad belysning i rummet kan förbättra koncentration och varseblivning. Sonos leverantörer av skrivbordslampor uppfyller kraven för belysningsstyrka ≥ 500 lux på skrivbordsytan.

””
Soft light När balansen mellan direkt och indirekt ljus är korrekt hålls skuggorna till ett minimum och ger bra kontrast, utan störande reflexer.

””
Traditionell direkt belysning kan orsaka skarpa skuggor som gör det svårare att läsa och skriva.