Shopping Cart
Rätt arbetsbord för ökad effektivitet
Lager och industri
2024-02-06

Grunden till en hållbar arbetsmiljö

I dagens företagsklimat är förändring, flexibilitet och effektivitet viktiga ledord. För att kunna ställa om arbetssätt och flöden krävs flexibla arbetsplatser. En investering i ergonomiska arbetsbord ökar inte bara produktiviteten utan främjar också en sund och hållbar arbetsmiljö.

Varför ergonomiska arbetsbord är avgörande

Ett ergonomiskt arbetsbord är utformat för att minimera onödig belastning på kroppen. Förutom att kunna justera arbetshöjden så finns också möjligheten att ha relevanta tillbehör och verktyg inom rätt avstånd från kroppen. Det innebär att man minimerar risker för förslitningsskador där repetativa rörelser och tunga lyft är vanliga.


Fördelar med ergonomiska arbetsbord

Minskad belastning på kroppen
Genom att justera höjden på arbetsbordet efter individuella behov kan arbetstagarna undvika överdriven böjning eller sträckning. Detta minskar risken för muskelspänningar och andra arbetsrelaterade balastningsskador. 

Ökad produktivitet
Ergonomiska arbetsbord främjar effektiviteten genom sin flexibilitet. En och samma arbetsstation kan passa flera olika personer av varierande längd och möjliggöra smidiga arbetsprocesser. Anpassningsbara arbetsytor och förvaringslösningar underlättar organiseringen av verktyg och material, vilket sparar tid, energi och repetativa rörelser.

Förbättrad arbetsmiljö
Att satsa på ergonomiska lösningar skickar en tydlig signal om företagets engagemang för sina anställdas välbefinnande. Det kan också bidra till att skapa en positiv arbetsmiljö och öka medarbetarnas moral.

 

Implementering på arbetsplatsen

1. Analys av arbetsuppgifter
Förstå specifika moment och behov för att skapa anpassade ergonomiska arbetsstationer. Tänk också på att välja en bra arbetsbelysning för att skona både ögon och nacke.

2. Etablera ergonomiska riktlinjer
Etablera riktlinjer och bästa praxis för att säkerställa korrekt användning och underhåll av de ergonomiska arbetsborden.

3. Utbildning av användare
Utbilda personalen så alla förstår fördelarna med ergonomiska arbetsbord och vikten av korrekt användning för att maximera dess effektivitet.

 

Att tänka på vid val av ergonomiska arbetsbord

1. Höj- och sänkbara arbetsytor
Möjligheten att elektriskt eller manuellt justera höjden på arbetsbordet leder till flexibilitet och enkel anpassning efter användarens längd och arbetsuppgifter. Välj storlek och kapacitet på bordet efter det behov som finns.

2. Bordsskivor
Det finns i en rad olika utföranden av bordskivor, arbetsmomenten som skall utföras avgör vilken typ av skiva som är lämplig. Exempelvis en stålskiva för tyngre arbeten med högt slitage eller en laminatskiva för enklare montagemoment eller liknande.

3. Tillbehör
Dom flesta arbetsbord har en mängd olika påbyggnads och tillvalsmöjligheter som hyllor, belysning, skärmhållare, skäraggregat och scannerhållare. Allt för att kunna skapa en ergonomisk arbetsstation baserat på individuella behov.

4. Förvaringslösningar
Integrerade förvaringsmöjligheter som verktygstavlor och skåp leder till ordning och reda. Lämpligt vid S arbete och liknande, skonar även rörelser mellan arbetsmoment.


Att investera i ergonomiska arbetsbord är att satsa på både arbetstagarnas hälsa och företagets produktivitet. En grundlig analys av arbetsuppgifter och implementering av anpassade ergonomiska lösningar är nyckeln till en framgångsrik integration av dessa arbetsbord på industri- och packarbetsplatser.