Shopping Cart
Aktivt lärande - ökar fokus i skolan
Skola och förskola
2021-09-16

Aktivt lärande - ökar fokus

Alla barn är olika och vissa barn har större behov av fysisk aktivitet än andra. Att ge möjligheten att röra på sig i samband med studier kan främja inlärningen och förbättrar koncentrationsförmågan för vissa. Alla elever har behov av rörelse under en skoldag. Studier visar även att barn med ADHD har allra störst behov av fysisk aktivitet för att kunna fokusera och öka sin impulskontroll. Med aktivt lärande syftar vi på en lärande miljö där det finns möjlighet till aktivitet och en mer individanpassad lärmiljö än ett traditionellt klassrum.

I vårt koncept aktivt lärande har vi möjlighet att med hjälp av våra beteendevetare och ergonomer utbilda och vägleda både lärare och elever i hur man med nya vanor uppnår bättre fokus och skapar arbetsro i klassrummet. Vi kan erbjuda olika produkter för att skräddarsy lösningar men också väcka kunskap om nya sätt att använda redan befntliga möbler i kombination med aktiva produkter. Intresset kring det aktiva lärandets effekter på hjärnan är stort och skolans utformning går åt samma håll som våra kontorsarbetsplatser; med ergonomiskt anpassade miljöer för maximal hälsa, kreativitet och produktivitet.

Vi arbetar dagligen med frågor kring ergonomi och rörelse på arbetsplatser och skolor. Här nedan kan du läsa våra svar på vanliga funderingar kring aktivt lärande. Tveka inte att höra av dig till oss om du vill veta mer om aktivt lärande för just din skola.

Vad är aktivt lärande?

Med aktivt lärande syftar vi på en lärande miljö där kunskapen om hur otroligt viktig fysisk aktivitet är för exempelvis koncentration och inlärning. Aktivt lärande kan implementeras på olika sätt i elevernas vardag genom att skapa förutsättningar till rörelse och en mer varierad lärmiljö än i ett traditionellt klassrum.

Positiva effekter ved aktivt lärande

Vilka positiva effekter har man kunnat påvisa när aktivt lärande implementerats på en skola eller arbetsplats? Forskning samt våra egna skolprojekt visar att koncentrationen och arbetsminnet ökar markant vid stående arbete på t.ex. en ståmatta jämfört med långvarigt stillasittande. Mer energi under skoldagen och bättre sömn är andra positiva effekter. I ett av våra skolprojekt upplevde både lärare och elever 25% förbättrad arbetsro tack vare aktivt lärande och koncentrationen i klassrummet förbättrades efter bara 6 veckors samarbete kring ökad fysisk aktivitet på daglig basis. Bevisligen sker de bästa förutsättningarna för inlärning vid relativ lågintensiv fysisk aktivitet, alltså likt den rörelse som skapas på BIKE IT SCHOOL elevbordscykel. 

Implementera aktivt lärande

Hur kan jag som lärare enkelt implementera aktivt lärande på min skola eller arbetsplats? Det viktigaste är inte vad barn gör, utan att de gör! Den allra bästa moroten till fysisk aktivitet är att det är kravlöst, valfritt och roligt - och vi får inte glömma vardagsmotion, vilket kan vara allt från att hoppa och leka till att gå eller cykla till skolan. I klassrummet kan man också jobba med rörelsepauser, öka pulsen och jobba i diagonaler. Komplettera med höj och sänkbara elevbord,aktiva ståbrädor eller BIKE IT som skapar möjlighet till lågintensiv rörelse utan att lektionen behöver avbrytas.