Shopping Cart
Skötselråd för skåp
Omklädning
2023-05-15

Skötsel, rehållning och underhåll

Plåtskåp är en pålitlig och populär förvaringslösning som finns i många offentliga lokaler och arbetsplatser. För att säkerställa hållbarhet och funktion behöver skåpen rätt skötsel, rengöring och underhåll. Denna artikel ger dig värdefulla tips och riktlinjer för att bevara plåtskåpens kvalitet och utseende. Från effektiva rengöringsmetoder till korrekt underhåll. Här får du praktisk information för att förlänga livslängden på dina plåtskåp och behålla deras estetiska attraktion.

Ladda ner skötselråden som PDF

Skötsel och rengöring av skåp och dörrar av pulverlackerad yta

För skåp med stommar, dörrar och underrede av pulverlackerad stålplåt rekommenderar vi torra städmetoder så som torkning med torr trasa torrmoppning eller dammsugning. Vid speciella behov kan rengöring göras med fuktig trasa med såpa, tvål eller syntetiskt tvättmedel.

I de fall då fuktig städning används rekommenderar vi att eftertorka med torr trasa så att all fukt och eventuellt rengöringsmedel försvinner.

OBS! Vi avråder starkt från användandet av stålull, skursvampar eller likande, då detta medför risk för att ytan repas.

 

Skötsel och rengöring av laminatytor

För skåp som har högtryckslaminat som ytskikt i dörrar, bänksitsar, gavelskivor eller krönskivor. 

Formica® laminat är beständiga mot repor och kantstötning och tål normalt slitage, men bör aldrig användas som skärbräda eftersom ytan kan repas. Laminaten är svåra att vandalisera och om konstruktionen utförs på rätt sätt ger de mycket tåliga ytor som passar utmärkt på offentliga platser. 

Laminatytor bör rengöras med vatten och milda rengöringsmedel! 

Vid borttagning av ingrodda fläckar rekommenderas vätskor eller medel utan slipverkan. Hårt ingrodda fläckar och missfärgade områden som till exempel från långvarig exponering för tobaksrök eller nedsmutsning i industrimiljöer kan oftast avlägsnas genom att försiktigt använda ett rengöringsmedel med mild slipverkan. Stålull, skursvampar eller starka rengöringsmedel med slipverkan bör dock aldrig användas.

Bläck- och tuschmärken från kulspets- och filtpennor kan avlägsnas med ett lämpligt lösningsmedel som till exempel alkoholer, aceton etcetera på en ren trasa. Organiska lösningsmedel som lacknafta och cellulosaförtunning kan också användas för att ta bort färgfläckar och klotter eftersom de inte påverkar laminatytan.

Syrahaltiga medel för keramikrengöring eller medel för borttagning av kalkavlagringar får inte användas eftersom de orsakar permanent missfärgning. Spill och stänk från sådana rengöringsmedel måste omedelbart tvättas bort från laminatytan.

Efter användning av rengöringsmedel bör ytan sköljas med rent vatten och torkas torr med en mjuk trasa. Det finns en rad fönsterputsmedel på marknaden som med utmärkt resultat kan användas till att förebygga eller ta bort ringar och ränder från ytan efter rengöringen. Möbelpolish bör inte användas eftersom avlagringar av silikonvax på ytan kan orsaka missfärgning och ränder som kan vara mycket svåra att få bort.

Ytor med kraftig strukturering eller matta ytor är svårare att rengöra än ytor som är plana eller lätt strukturerade. Ingrodda fläckar och märken på strukturerade ytor kan avlägsnas med nylonborste och något av de rengöringsmedel som angivits ovan.

Skötsel och rengöring av akryldörrar typ Visible T09

Akrylplast kallas ibland ”akrylglas” eller bara ”akryl” och ”Plexiglas” är ett varumärke för akrylglas. Den kemiska benämningen är polymetylmetakrylat PMMA.

Mjuka trasor och milda medel såsom handdiskmedel (YES) eller såpvatten är det som gäller vid rengöring och för att ta bort det statiska på akrylplasten.

Om akrylplastskivor har fått en matt yta eller krackelerat så beror det sannolikt på att de putsats med kemikalier eller nötande skrapor/ borstar. 

Underhåll av skåp

Under normala förhållande behöver skåpen inget speciellt underhåll utöver rengöring, men en årlig kontroll enligt nedan är dock att rekommendera


Årlig kontroll/service
1) Skruvar och muttrar på låsen är åtdragna
2) Skruvar och muttrar på gångjärnen är åtdragna
3) Kontrollera att det inte finns lackskador. Skador bör åtgärdas omgående annars kan det leda till rost
4) Kontrollera att skåpen står lodrätt och inte är vinklat framåt, bakåt eller åt sidan
5) Att skåp mot vägg är fästa mot vägg som står föreskrivet

 

Kontakta oss
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.
Sono Sverige AB
Telefon: 010 – 161 54 00
Mail: info@sono.se