Shopping Cart
God ergonomi skapar lönsamhet
Kontorsmöbler
2021-08-25

Ergonomi på arbetsplatsen är extra viktigt

Det är först och främst viktigt med en ergonomisk arbetsplats för att medarbetarna ska må bra. Det gynnar inte bara dem själva utan påverkar hela arbetsplatsen positivt. God ergonomi på arbetsplatsen ger flera fördelar även för arbetsgivaren:

Besparingar

Friska medarbetare innebär besparingar i form av färre sjukskrivningar. Det kostar pengar att ha sjukskriven personal. Därför är det ofta lönsamt att betala lite extra för att få bättre och mer ergonomiska kontorsmöbler. Det kommer att leda till färre belastningsskador.

Produktivitet

När personalen kan arbeta på ett ergonomiskt sätt brukar även produktiviteten öka. Det beror inte bara på att de får en bekvämare arbetsställning. Förenklade arbetsflöden och smarta funktioner gör att arbetet blir mer effektivt.

Engagemang

När arbetsplatsen satsar på bättre ergonomi för sina anställda leder det ofta till en ökad arbetsvilja och engagemang bland medarbetarna.

 

Ett långsiktigt arbetsmiljöarbete

Ergonomi på arbetsplatsen är ett långsiktigt arbete som kräver engagemang från både arbetsgivare och personal. För att det ska gå att få till en god ergonomi på arbetsplatsen krävs följande:

- Allmän kunskap om belastningsbesvär och hur man kan förebygga dem.

- Kunskap bland de anställda om ergonomi, teknisk utrustning och hjälpmedel. Personalen behöver få god introduktion i arbetsteknik och hur man kan arbeta på ett ergonomiskt sätt.

- Meningsfulla instruktioner om hur personalen kan använda den ergonomiska utrustningen. Ifall instruktionerna inte är meningsfulla finns en risk att utrustning som är till för att förbättra ergonomin inte används.

- Tidig rapportering om eventuella problem. Personal som upplever att de får problem med sin arbetsställning bör rapportera i tid så att besvären inte hinner utvecklas till en belastningsskada.

 

Krav enligt arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren anpassar arbetsplatsen för att förebygga olycksfall och ohälsa. Utgångspunkten är att arbetet ska utformas efter människan, inte tvärtom. Även om det är arbetsgivaren som ska leda arbetet förväntas arbetsgivare och anställda att samarbeta för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt. I sällsynta fall då arbetsgivaren, med avsikt eller på grund av oaktsamhet, slarvar med arbetsmiljön så att någon skadas kan det handla om arbetsmiljöbrott.