1
5
:
0
0
Få 15% rabatt – klicka "Ja tack"!
Din rabatt har lagts till
SUPERVECKA på Sono.se – Beställ här och nu!
Om du beställer inom 15 minuter ger vi dig 15% rabatt på ett helt köp!
Denna rabatt kan inte kombineras med andra rabatter / kampanjer.

Ring oss på
018-18 68 80

Kundservice

Kunskap

Logga in

Shopping Cart
Varukorg

Vi förstår vad du behöver-för en bättre arbetsvardag


Kvalitet, service och hållbarhet


Ta hjälp från någon av våra experter


Hållbarhet

Sono Sverige AB ställer höga krav på den egna verksamheten och tar stort ansvar för den påverkan den har på miljön, samhället och Sono Sverige AB:s kunders verksamhet i ett längre perspektiv.

Vår verksamhet ska bedrivas på ett professionellt, säkert och miljövänligt sätt som uppfyller alla krav som ställs av tillämplig lagstiftning, gällande branschbestämmelser och avtal.

Sono Sverige AB:s affärer ska präglas av en hög etisk och moralisk standard. Sono Sverige AB strävar också efter att vara en ansvarstagande och utvecklande arbetsgivare. Sono Sverige AB ställer samma höga krav på leverantörer och deras eventuella underleverantörer.

 

Ergonomiska kontorsmöbler

Kvalite´ och miljö 

Sono Sverige AB har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 avseende handel och marknadsföring av ergonomiska kontorsmöbler, kontorsinredning och kontorstillbehör.   

ISO Certifikat kvalitet och miljö, Sono Sverige AB

 

Uppförandekod

Uppförandekoden är Sono Sverige AB:s policy när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, arbetsmiljö, miljö och antikorruption.

Uppförandekod Sono Sverige AB